Resmi Gazete’de bugün (14.03.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6932)
YÖNETMELİKLER
– Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Laboratuvar Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ
– Yapı Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/03/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihli ve 2019/3189 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2019/15877 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2020/14769 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine Ait Karar
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/99 Sayılı Kararı ve Eki 14 Mayıs 2023 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi
– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/100 Sayılı Kararı ve Eki 140/I Sayılı
Genelge Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları
– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/101 Sayılı Kararı ve Eki 140/II Sayılı
Genelge Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları
– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/107 Sayılı Kararı
– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/109 Sayılı Kararı
– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/110 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir